You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Legend: Legacy of the Dragons Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Thursday, February 1st 2024, 9:14pm

[QUEST] Magic Megaphone - Magmar VersiyonBir hatırlatma olarak, Magic Megaphone görevi 3. seviyeye ulaşmış savaşçılar tarafından kullanılabilir. Göreve başlamak için sırt çantanızdaki Herald'ların mesajını inceleyin. Mesajı almak için oyuna yeniden girmelisiniz. Görev sadece Şubat ayında tamamlanabilir!

Rehbere başlamadan önce ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Hangi aşamada kaldığınızın takibini kolay yapabilmek için, kırmızı renkle görevin İngilizce aşamasını, mavi renkle ise görevin Türkçe olarak aşamasını sizlerle paylaşacağım. Lütfen buna dikkat ederek ilerleyiniz.


Yukarıdaki mesaja, sırt çantanızda "Quests" kısmından ulaşabilirsiniz. "Use" diyerek göreve başlayabilirsiniz.

1) Current goal: Show the Scroll of the Heralds Flavviy the Wise.

1) Şimdiki hedef: Herald'ların parşömenini Flavviy the Wise'a gösterin.

2) Current goal: Talk to Sheara. Your intuition is telling you not to present yourself to the Goddess without taking a small gift. Present flowers and candy to her.

2) Şimdiki hedef: Sheara ile konuşun. Sezgileriniz size küçük bir hediye almadan kendinizi Tanrıça'ya sunmamanızı söylüyor. Ona flowers ve candy hediye edin.

(Settlement of Faytir'de bulunan "Gift Shop"tan satın alabilirsiniz. Bunun için toplamda 1 ihtiyacınız olacaktır.)
ve

3) Current goal: Go to Tungur the Smith and talk with him.

3) Şimdiki hedef: Tungor the Smith'e gidin ve onunla konuşun.

4) Current goal: Go to Chigrik the Thief to get Gold bar from him.

4) Şimdiki hedef: Chigrik the Thief'e gidip ondan Gold bar alın.


5) Current goal: Go to Kretches' Lair, fight the Spider Patriarch there and obtain Tangle of silver web. After this, go back to Chigrik the Thief.

5) Şimdiki hedef: Kretches' Lair'e gidin orada Spider Patriarch ile savaşın ve Tangle of silved web elde edin. Ardından Chigrik the Thief'e geri dönün.6) Current goal: Go back to Tungur the Smith and give him Gold bar and 1 .

6) Şimdiki hedef: Tungor the Smith'e geri dönün ve ona Gold bar'ı ve 1 verin.

(İstenilenleri teslim ettikten sonra Golden Megaphone of the Heralds elde edeceksiniz.)


7) Current goal: Go to Brugilda the Sorceress and ask her about sorcery.

7) Şimdiki hedef: Brugilda the Sorceress'a gidin ve ona büyücülük hakkında sorular sorun.

8 ) Current goal: Obtain 30 Sighing Grass , 30 Dragon Blood , 30 Crystal Sturgeon and go back to Brugilda the Sorceress.

8 )
Şimdiki hedef: 30 adet Sighing Grass , 30 adet Dragon Blood , 30 adet Crystal Sturgeon elde edin ve Brugilda the Sorceress'e geri dönün.

30 adet 30 adet 30 adet

9) Current goal: Go to the Dragon at Striagorn and ask him about Golden Dust of Ages .

9) Şimdiki hedef: Dragon Striagorn'a gidin ve ona Golden Dust of Ages 'i sorun.


(Striagorn ile konuştuktan sonra Gold Key elde edeceksiniz.)


10) Current goal: Go to The Gurraldiy's Head Tavern and take chest from Givens.

10) Şimdiki hedef: The Gurraldiy's Head Tavern'e gidin ve Givens'ten chest 'i alın.

We are looking for new Mentor Candidates. If you are confident in your knowledge and like to help, you can apply HERE !

MAGMAR HEAD MENTOR


This post has been edited 1 times, last edit by "Aykutluk" (Feb 1st 2024, 9:41pm)


2

Thursday, February 1st 2024, 9:15pm

11) Current goal: Using key, open chest, fight the Guardian [3] and bring the Golden Dust of Ages thus obtained to Brugilda the Sorceress.

11) Şimdiki hedef: Key 'i kullanarak chest 'i açın, Guardian [3] ile savaşın ve elde ettiğiniz Golden Dust of Ages 'i Brugilda the Sorceress'e götürün.


(Sandığı açmaya çalıştıktan sonra Guardian tarafından saldırıya uğrayacaksınız. Yaratığın HP'si oyuncunun seviyesi bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca sandığı The Gurraldiy's Head Tavern'de kullanıp yaratık tarafından saldırıya uğrarsanız, kendi tarafınıza herhangi bir yardımcı(Shadow/morok/binek) çağıramazsınız. O yüzden buranın dışarısında, örneğin County Vurdaliya bölgesinde açabilirsiniz.)

Savaşı Kazanırsanız: Pack of Cards1 adet, Gold Dust of Ages 1 adet


Savaşı Kaybederseniz: Gold Dust of Ages 1 adet (Savaşı kaybetseniz bile sizden istenen görev nesnesini elde edeceksiniz.)


12) Brugilda the Sorceress ile konuşmaya gittiğinizde, size Herald'lar hakkında bazı sorular soracak. Bunların cevapları ise aşağıdaki gibidir. (Direkt olarak İngilizce soru ve İngilizce olarak cevaplarını yazacağım.)

Soru 1) To start with, anyway, remind me what do these Heralds do?
Cevap 1) Run official social media groups, organize quizzes and report on important Faeo news

Soru 2) That’s right, warrior, that’s pretty much how I remember it. And who helps them with their activities?
Cevap 2) The curious Little Dragon Urchi is helping the Heralds to spread the good news.

Soru 3) I definitely remember the dragon. So restless... And when are you saying the Heralds celebrate their birthday?
Cevap 3) February 1

Soru 4) Well, that’s right now! And who can become a Herald?
Cevap 4) Only someone who loves the vast world of Faeo with all their heart.

Soru 5) What are the requirements... Do they need to pay an entrance fee? How much does it cost to become a Herald?
Cevap 5) Joining the structure is free

13) Current goal: Take the megaphone to Sheara.

13) Şimdiki hedef: Megaphone 'u Sheara'ya götürün.

Sheara ile konuştuktan sonra görevimiz tamamlanacak.

We are looking for new Mentor Candidates. If you are confident in your knowledge and like to help, you can apply HERE !

MAGMAR HEAD MENTOR


This post has been edited 2 times, last edit by "Aykutluk" (Feb 1st 2024, 9:30pm)


3

Thursday, February 1st 2024, 9:17pm

ÖDÜLLER


Görevi tamamladıktan sonra Golden Megaphone of the Heralds with Gifts elde edeceksiniz. Bunu kullanarak aşağıdaki ödülleri elde edeceksiniz.


Ayrıca eşsiz bir başarım elde edeceksiniz.

Achievement accomplished "Magic Megaphone"

We are looking for new Mentor Candidates. If you are confident in your knowledge and like to help, you can apply HERE !

MAGMAR HEAD MENTOR