You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Legend: Legacy of the Dragons Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

 • Aixlinn

  Professional

  You have to register first, to connect to this user.

About me

 • "An Aixlinn"
  I ndorchacht an éadóchais rinneadh aixlinn dúinn.
  Lasamar solas an dóchais agus níor múchadh é.
  I bhfásach an lagmhisnigh rinneadh aixlinn dúinn.
  Chuireamar crann na crógachta agus tháinig bláth air.
  I ngeimhreadh na daoirse rinneadh aixlinn dúinn.
  Mheileamar sneachta táimhe agus rith abhainn na hathbheochana as.
  Chuireamar ár n-aixlinn ag snámh mar eala ar an abhainn. Rinneadh fírinne den aisling.
  Rinneadh samhradh den gheimhreadh. Rinneadh saoirse den daoirse agus d'fhágamar agaibhse mar oidhreacht í.
  A ghlúnta na saoirse cuimhnígí orainne, glúnta na haislinne.

  "We Saw A Vision"
  In the darkness of despair we saw a vision,
  We lit the light of hope and it was not extinguished.
  In the desert of discouragement we saw a vision.
  We planted the tree of valour and it blossomed.
  In the winter of bondage we saw a vision.
  We melted the snow of lethargy and the river of resurrection flowed from it.
  We sent our vision aswim like a swan on the river. The vision became a reality.
  Winter became summer. Bondage became freedom and this we left to you as your inheritance.
  O generations of freedom remember us, the generations of the Aixlinn

Posts (819)